Leveringsvoorwaarden

Alle getoonde prijzen in de webshop zijn exclusief verzendkosten.
De tarieven zijn voor:
Nederland 0 – 10 kilo € 8,00 incl. 21% BTW.
Nederland 10 – 30 kilo € 13,00 incl. 21% BTW.

Ook voor kleine bedragen zullen wij geen administratiekosten o.i.d. in rekening brengen.

Indien het in een envelop kan zullen we dat ook zeker doen, geeft toch weer een besparing.

Genoemde prijzen zijn per stuk tenzij anders vermeld, ( zoals set, 50 stuks, o.i.d. )

*( artikelen die toevallig niet op voorraad zijn worden besteld, gemideld 10-15 werkdagen)

Afhalen is op afspraak ook mogelijk, u betaald dan geen verzendkosten, betaling is dan contant.

1. Retourneren van artikelen alleen na schriftelijke overeenkomst.

2. Speciaal bestelde artikelen kunnen nooit worden geretourneerd.

3. Artikelen blijven ons eigendom totdat de gehele factuur is voldaan.

4. Leveringen vinden alleen plaats binnen Nederland of België, Duitsland op afspraak.

5. Op de door Tijhuis geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

6. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Tijhuis serieus in behandeling worden genomen.

7. Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met ons, Klachten kunnen worden gemeld via e-mail

8. Indien de klant aan ons schriftelijk opgave doet van een adres, zijn wij gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant een nieuw adres heeft doorgegeven.

9. We zijn bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

10. Prijzen en artikelen (beschrijving) zijn vermeld onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

11. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12. Tijhuis niet aansprakelijk voor schade die kan of is ontstaan door de door ons geleverde goederen in welke aard dan ook.

13. Indien de opdrachtgever c.q. de afnemer niet tijdig betaald, dat wil zeggen niet binnen 14 dagen, is Tijhuis gerechtigd onverwijld tot invordering van het verschuldigde over te gaan. Indien Tijhuis tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever c.q. de afnemer. Tijhuis is gerechtigd deze kosten te fixeren op 15% van de verschuldigde hoofdsom. Hierbij geldt een minimaal bedrag van € 175,00.
14. Alle geplaatste artikelen behoeven niet origineel te zijn . De orginele nummers die vermeld staan bij de artikelen zijn alleen voor referentie bedoeld.

15. I.v.m. de wet op privacy zullen wij u gegevens niet in een data bestand opslaan, dit houd echter wel in dat u bij elke bestelling opnieuw u gegevens moet invullen.

16. Alle plaatmaterialen welke in een kleur worden geleverd, zijn door de fabrikant voorzien van een roestwerende verf, dat wil zeggen dat dit niet de eindlaag is, dus ten alle tijde de verflagen controleren met u eigen verfsoort en desgewenst aanpassen.

Tijhuis Trekker onderdelen