Leveringsvoorwaarden

Alle getoonde prijzen in de webshop zijn exclusief verzendkosten.
De tarieven zijn voor:
Nederland 0 – 10 kilo € 8,00 incl. 21% BTW.
Nederland 10 – 30 kilo € 13,00 incl. 21% BTW.

Ook voor kleine bedragen zullen wij geen administratiekosten o.i.d. in rekening brengen.

Indien het in een envelop kan zullen we dat ook zeker doen, geeft toch weer een besparing.

Genoemde prijzen zijn per stuk tenzij anders vermeld, ( zoals set, 50 stuks, o.i.d. )

*( artikelen die toevallig niet op voorraad zijn worden besteld, gemiddeld 10-15 werkdagen)

Afhalen is op afspraak ook mogelijk, u betaald dan geen verzendkosten, betaling is dan contant.

1. Speciaal bestelde artikelen kunnen nooit worden geretourneerd. ( tenzij anders schriftelijk vooraf overeen gekomen )

2. Retourneren van artikelen  binnen 14 dagen, Creditering binnen 14 dagen na ontvangst goederen in de originele verpakking en onbeschadigd )

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

2b Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht.
Producten welke voor de consument op bestel lengte zijn afgeknipt. Stroomkabel, leidingen etc, Electrische goederen welke gemonteerd zijn geweest of minieme montage sporen bevatten, zoals Spanningsregelaars, dynamo’s , startmotoren etc.  Gesealde producten zoals boeken
Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

3. Artikelen blijven ons eigendom totdat de gehele factuur is voldaan.

4. Leveringen vinden alleen plaats binnen Nederland of België, Duitsland op afspraak.

5. Op de door Tijhuis geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

6. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Tijhuis serieus in behandeling worden genomen.

7. Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met ons, Klachten kunnen worden gemeld via e-mail

8. Indien de klant aan ons schriftelijk opgave doet van een adres, zijn wij gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant een nieuw adres heeft doorgegeven.

9. We zijn bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

10. Prijzen en artikelen (beschrijving) zijn vermeld onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

11. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12. Tijhuis niet aansprakelijk voor schade die kan of is ontstaan door de door ons geleverde goederen in welke aard dan ook.

13. Indien de opdrachtgever c.q. de afnemer niet tijdig betaald, dat wil zeggen niet binnen 14 dagen, is Tijhuis gerechtigd onverwijld tot invordering van het verschuldigde over te gaan. Indien Tijhuis tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever c.q. de afnemer. Tijhuis is gerechtigd deze kosten te fixeren op 15% van de verschuldigde hoofdsom. Hierbij geldt een minimaal bedrag van € 175,00.
14. Alle geplaatste artikelen behoeven niet origineel te zijn . De orginele nummers die vermeld staan bij de artikelen zijn alleen voor referentie bedoeld.

15. I.v.m. de wet op privacy zullen wij u gegevens niet in een data bestand opslaan, dit houd echter wel in dat u bij elke bestelling opnieuw u gegevens moet invullen.

16. Alle plaatmaterialen welke in een kleur worden geleverd, zijn door de fabrikant voorzien van een roestwerende verf, dat wil zeggen dat dit niet de eindlaag is, dus ten alle tijde de verflagen controleren met u eigen verfsoort en desgewenst aanpassen.

Tijhuis Trekker onderdelen